لازم به ذکر است این لیست بدون درصد تخفیف درج شده است برای خریداران عزیز درصد تخفیف قابل توجهی کسر میشود از لیست

 قیمت انواع پوشال کولر در سال 1396 تا اطلاع ثانوی

قیمت پوشال کولر

خرید پوشال کولر

فروش پوشال

پوشال ۲۵۲:  45000ریال

پوشال ۲۸۰۰:  50000ریال

پوشال۳۵۰۰:  80000ریال

پوشال۴۵۰۰:  115000ریال

پوشال۶۵۰۰:  140000ریال

پوشال ۷۵۰۰: 140000ریال

پوشال ۱۳۰۰۰:  360000ریال