ساخت و تولید و پخش حفاظ ضد سرقت دینام کولر ابی

نام محصول حفاظ دینام علی

شماره ثبت اختراع:72543

شماره ثبت برند: 209045

این محصول ثبت اختراع شده و تولید ان انحصاری میباشد  در صورت کپی برداری  به هرگونه ای قابل پیگیری در مراجع قضایی میباشد