روز بیستم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اعضاء كمیسیون كولرسازان انجمن، در جهت تعیین پارامترهای ابعادی و كمی در كنترل كیفیت پوشال كولری، از خط تولید پوشال در شرکت “3گل” بازدید کرده و مراحل و ایستگاه‌های كاری پوشال را مورد بحث و بررسی كارشناسی قرار دادند.

در این جلسه، خانم مهندس اشراقی؛ كارشناس مسئول پژوهشگاه استاندارد نیز حضور داشت.

هنگام انجام بازدید، مدیرعامل شرکت 3گل توضیحات كاملی از هر مرحله را به حاضران ارائه داد و از مرحله خشك‌كردن و رطوبت‌گیری چوب‌های صنوبر خریداری شده از شمال كشور تا مرحله بسته‌بندی نهایی، انبارش و ارسال را برای حاضران تشریح كرد.

سپس جلسه پرسش و پاسخ تشكیل گردید.

توزیع یكسان چوب در سطح كامل پوشال با قطر یكسان از جمله مواردی بود كه مهندس لطافتی؛ دبیر كمیسیون بر آن تأكید كرد.

درج ابعاد پوشال روی پلاستیك (كاور) پوشال نیز از جمله درخواست‌های خانم اشراقی؛ نماینده پژوهشگاه استاندارد بود.

خشك بودن كامل پوشال‌های آماده شده (محصول نهایی) نیز از جمله مواردی بود كه مورد بحث و بررسی كارشناسی قرار گرفت.

ضمناً یكسان بودن برش چوب و ابعاد یكسان تكه‌های برش شده (با درنظر گرفتن تلرانس منطقی) از دیگر موارد مورد تأكید در این جلسه بود.

در خاتمه مقرر شد فرآیند تدوین در جلسات بعدی كه در انجمن تشكیل خواهد شد، تداوم یابد.